Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten myHimos (Kallio Huvilat Oy) käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kallio Huvilat Oy (y-tunnus: 2350402-5)
Kuminatie 25 A, 01300 Vantaa

Verkkosivustomme osoite on: https://myhimos.fi.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

 1. Rekisterinpitäjä
  Kallio Huvilat Oy (y-tunnus: 2350402-5)
  Kuminatie 25 A, 01300 Vantaa
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Heikki Ahola
  c/o Kallio Huvilat Oy
  info@myhimos.fi
 3. Rekisterin nimi
  Kallio Huvilat Oy:n markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
  Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Kallio Huvilat Oy:n ja Kallio Huvilat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
  Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
  • asiakkuuden alkamisajankohta
  • palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
  • asiakkaaseen kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet)
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja palveluiden käyttämisen yhteydessä saatavista tiedoista.
  Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Kallio Huvilat Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa HimosLomat-konserniin kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa HimosLomat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.
 2. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Kallio Huvilat Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
  Kallio Huvilat Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työntekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.
 4. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).
 5. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).